SYSTEM - 1. REAL PRAHA

 
     
     
     
 
 Profil firmy ISO systémy Havárie Modelování Výzkum Odkazy
    SEZNAM SLUŽEB:  
 
 

 Zavedení systému řízení na klíč

 

Speciální přístup zavádění systému řízení zaměřený na společnosti, které z různých důvodů nemají časový nebo personální prostor pro zavedení systému řízení standardní cestou. Tuto služby využívají především menší ale i střední podniky.

Přístup je založen na přenesení výkonné složky zavádění a certifikace systému na poradce divize SYSTEM, kdy se poradce stane tzv. „správcem systému“. Správce provádí ve spolupráci s vedením nezbytné kroky k zavedení systému, úspěšné certifikaci a následné správě systému řízení.

Výhodou tohoto přístupu je, že zákazník nemusí disponovat speciálně vyškoleným pracovníkem, který by správce systému prováděl. Zákazník ušetří náklady na školení svého zaměstnance, odpadne nutná doba na zácvik a získání minimálních znalostí a zkušeností, nevznikají nové pracovní povinnosti zaměstnance pro výkon správce systému, zákazník dostává pravidelné reporty o stavu zavádění systému a má tak o celém procesu zavádění přehled.

Další velkou výhodou je výkon správce systému při certifikačním auditu, kdy hlavní odpovědnost za zdárný průběh certifikačního auditu leží na zkušeném poradci divize SYSTEM, pro kterého je prezentace a obhajoba systému řízení před certifikačními auditory samozřejmostí. Mezi další výhody tohoto přístupu patří bezproblémová samostatná správa systému, vypořádání se s případnými neshodami z auditů, systémové procesní myšlení správce systému atd.
 

Máte nějaký dotaz?

Využijte našeho formuláře a kontaktujte nás. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat.

 

Hlavní výhody zavádění systému řízení na klíč:

● rychlost zavedení systému
● jednoduchost
● flexibilita
● zastupování při certifikačním auditu
● ušetření nákladů na správce systému
 

 

 
 

 

 

 


  KONTAKT:  

							
Zlatnická 5
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 322 133
Telefon: +420 224 811 439
Fax: +420 224 818 712
E-mail: system@1real.cz
URL: www.1real.cz/system
ICQ: 61746020  ICQ status
 
 
 
 
© copyright 2006 | divize SYSTEM - 1. REAL PRAHA s.r.o. | všechna práva vyhrazena