SYSTEM - 1. REAL PRAHA

 
     
     
     
 
 Profil firmy ISO systémy Havárie Modelování Výzkum Odkazy
    SEZNAM SLUŽEB:  
 
 

 Systém řízení bezpečnosti práce OHSAS 18 001:1996

 

Proces zavádění systému řízení bezpečnosti práce (SMS – safety management system) probíhá ve smyslu specifikace OHSAS 18001:1996. Princip zavádění SMS je založen na identifikaci a řízení významných pracovních rizik spojených s činností podniku. Systém řízení pomocí jednotlivých svých částí pak přímo či nepřímo ovlivňuje činnosti podniku a jeho úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavádění systému řízení probíhá podle předem stanoveného harmonogramu. Princip zavádění celého systému vychází z tzv. Demingova cyklu neustálého zlepšování. Identifikace hlavních pracovních rizik spojené s činností podniku se provádí podle Zjednodušené bodové metody (VÚBP).

V současné době zavádění systému řízení bezpečnosti práce nabývá aktuálnosti díky Zákonu o inspekci práce č. 251/2005 Sb. platném od  července 2005. Zákon mimo jiné definuje konkrétní finanční postihy v případě neplnění legislativních povinností.

Máte nějaký dotaz?

Využijte našeho formuláře a kontaktujte nás. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat.

Hlavní výhody zavedeného systému řízení BOZP:

● řízení pracovních rizik
● zvýšení bezpečnosti v podniku
● zvýšení motivace zaměstnanců
● snížení četnosti úrazů a nehod
● napomáhá k rozvoji společnosti
● legislativní shoda společnosti
● možnost účastnit se výběrových řízení  státních a veřejných zakázek, kde je kritériem zavedený systém řízení BOZP

 

 
 

 

 

 


  KONTAKT:  

							
Zlatnická 5
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 322 133
Telefon: +420 224 811 439
Fax: +420 224 818 712
E-mail: system@1real.cz
URL: www.1real.cz/system
ICQ: 61746020  ICQ status
© copyright 2006 | divize SYSTEM - 1. REAL PRAHA s.r.o. | všechna práva vyhrazena