SYSTEM - 1. REAL PRAHA

 
     
     
     
 
 Profil firmy ISO systémy Havárie Modelování Výzkum Odkazy
    NOVINKY:  
 

 

Divize SYSTEM společnosti 1. REAL PRAHA s.r.o. se zaměřuje především na poradenství v oblasti systémů řízení. Jedná se o systém řízení jakosti podle normy ISO 9001, systém řízení životního prostředí podle normy ISO 14 001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18 001.

V rámci poradenství systémů řízení zavádíme jednotlivé systémy řízení nebo současně zavádíme více systémů řízení integrovaných do jednoho kombinovaného systému. Naší specialitou je zavedení systému „na klíč“. Dále provádíme integraci stávajících systémů a rozšíření stávajících systémů o další systémy řízení. Zajišťujeme provedení interních auditů již zavedených systémů řízení.

Snažíme se přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně podle jeho potřeb a možností. Spokojenost našeho zákazníka je naší dlouhodobou prioritou. Nabízíme kvalifikované poradce, kteří dokáží svým přístupem vhodně reagovat na požadavky zákazníka. Využíváním moderních technologií a elektronické komunikace pracujeme rychle, levně a efektivně bez zbytečných časových prostojů a nákladů.

Mezi naše další aktivity patří oblast prevence závažných havárií. Jedná se o zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona 353/1999 Sb., jako je bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva a především analýza rizik. Provádíme komplexní analýzy rizik včetně vyjádření sociálního rizika, analýzy škod na životním prostředí a na majetku. Analýzy dopadů na životní prostředí provádíme podle Metodiky pro analýzu dopadu havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí - H&V index. Analýzu škod na majetku provádíme podle metodiky "Estimated Maximum Loss" (analýza maximálních možných škod na majetku).

Další zájmová oblast je v oblasti výzkumu, kde běží spolupráce s fakultou stavební ČVUT v Praze. Jedná se o numerické modelování proudění podzemní vody, digitální modely terénu a geostatistická analýza. Dále je to spolupráce s Výzkumných ústavem meliorací a ochrany půdy zaměřená na měření hydraulických veličin půdy.

 
20.12.2005
Úspěšná certifikace systému řízení  jakosti ve společnosti RM Mali s.r.o.
Dne 19. 12. 2005 byl úspěšně certifikován systém řízení jakosti ve společnosti RM Mali s.r.o. Tento systém byl zaváděn našimi poradci  tzv. "na klíč".
 
15.2.2006
Interní audity
Stavitelství DE a.s.
V první polovině února 2006 proběhla první část interních auditů systému řízení jakosti ve společnosti Stavitelství DE a.s. V druhé části auditů bude prověřováná funkce systému přímo na stavbách, na kterých se Stavitelství DE podílí.
  KONTAKT:  

							
Zlatnická 5
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 322 133
Telefon: +420 224 811 439
Fax: +420 224 818 712
E-mail: system@1real.cz
URL: www.1real.cz/system
ICQ: 61746020  ICQ status
© copyright 2006 | divize SYSTEM - 1. REAL PRAHA s.r.o. | všechna práva vyhrazena