SYSTEM - 1. REAL PRAHA

 
     
     
     
 
 Profil firmy ISO systémy Havárie Modelování Výzkum Odkazy
    SEZNAM SLUŽEB:  
 
 

Bezpečný podnik

 

Program byl vyhlášen v roce 1996 ministrem práce a sociálních věcí a garantem programu byl stanoven Český úřad bezpečnosti práce v Praze  a je vhodný k uplatnění ve středních a velkých organizacích nad 100 zaměstnanců. Od 1. 7. 2005 je garantem programu Státní úřad inspekce práce v Opavě.

Tento program v současné době vychází z požadavků harmonizovaných norem  a nadnárodních dokumentů, kterými jsou zejména:

- požadavky příručky ILO - OSH 2001
- zásady systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001
- zásady systému řízení ŽP podle ČSN EN ISO 14001
- požadavky OHSAS 18001.

Program “Bezpečný podnik” je založen na specifických přístupech uplatňovaných základními prvky systému řízení BOZP a základními principy a umožňuje bezpečnostnímu managementu zásadní kvalitativní změnu nebo účelnou úpravu systému řízení organizace směrem k efektivnímu fungování , organizace zapojené do programu dosáhnou nesporných přínosů charakteristických pro moderně řízený podnik.V současné době zavádění systému řízení "Bezpečný podnik" nabývá aktuálnosti díky Zákonu o inspekci práce č. 251/2005 Sb. platném od  července 2005. Zákon mimo jiné definuje konkrétní finanční postihy v případě neplnění legislativních povinností.

Máte nějaký dotaz?

Využijte našeho formuláře a kontaktujte nás. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat.

 

Hlavní výhody zavedeného systému řízení "Bezpečný podnik":

● řízení pracovních rizik
● zvýšení bezpečnosti v podniku
● transparentnost
● snížení četnosti úrazů a nehod
● komplexnost
● legislativní shoda společnosti
● ekonomická efektivnost

 

 
 

 

 

 


  KONTAKT:  

							
Zlatnická 5
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 322 133
Telefon: +420 224 811 439
Fax: +420 224 818 712
E-mail: system@1real.cz
URL: www.1real.cz/system
ICQ: 61746020  ICQ status
 
 
 
© copyright 2006 | divize SYSTEM - 1. REAL PRAHA s.r.o. | všechna práva vyhrazena