SYSTEM - 1. REAL PRAHA

 
 
 Profil firmy ISO systémy Havárie Modelování Výzkum Odkazy
    SEZNAM SLUŽEB:  
 
 
Systém řízení jakosti
ISO 9001

Proces zavádění systému řízení jakosti (QMS – quality management system) probíhá ve smyslu normy ISO 9001. Mezi hlavní výhody zavedení QMS patří zlepšení hospodářských výsledků společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nákladů a zvýšení potenciálu podílu na trhu. Princip zavádění QMS je založen na identifikaci a optimalizaci procesů činnosti společnosti ovlivňující výslednou jakost produktu nebo služby.

Systém řízení pomocí jednotlivých částí pak přímo či nepřímo podporuje identifikované procesy a výslednou jakost produktu nebo služby. Zavádění systému řízení probíhá podle předem stanoveného harmonogramu. Princip zavádění celého systému vychází z tzv. Demingova cyklu neustálého zlepšování. Pro optimalizaci procesů se používají různé metody jako jsou statistické metody, metoda Cost Reduction (redukce nákladů), model Excellence (sebehodnocení procesů), Ishikawův diagram, 6 sigma, Process Quality Management (definování a řízení kvality), Total Productive Maintanance a jiné.

 

Systém řízení životního prostředí
ISO 14 001

Proces zavádění systému řízení životního prostředí (EMS – environmental management system) probíhá ve smyslu normy ISO 14001. Princip zavádění EMS je založen na identifikaci a řízení tzv. environmentálních aspektů – významných dopadů na životní prostředí spojené s činností podniku. Systém řízení pomocí jednotlivých svých částí pak přímo či nepřímo ovlivňuje činnosti podniku a jeho vliv na životní prostředí. Zavádění systému řízení probíhá podle předem stanoveného harmonogramu. Princip zavádění celého systému vychází z tzv. Demingova cyklu neustálého zlepšování. Identifikace významných environmentálních aspektů spojené s činností podniku se provádí podle metody EAI (Environmental Aspects Identification).

 

 

Systém řízení bezpečnosti práce
OHSAS 18 001

Proces zavádění systému řízení bezpečnosti práce (SMS – safety management system) probíhá ve smyslu specifikace OHSAS 18001. Princip zavádění SMS je založen na identifikaci a řízení významných pracovních rizik spojených s činností podniku. Systém řízení pomocí jednotlivých svých částí pak přímo či nepřímo ovlivňuje činnosti podniku a jeho úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavádění systému řízení probíhá podle předem stanoveného harmonogramu. Princip zavádění celého systému vychází z tzv. Demingova cyklu neustálého zlepšování. Identifikace hlavních pracovních rizik spojené s činností podniku se provádí podle Zjednodušené bodové metody (VÚBP).

V současné době zavádění systému řízení bezpečnosti práce nabývá aktuálnosti díky Zákonu o inspekci práce č. 251/2005 Sb. platném od 1. července 2005. Zákon mimo jiné definuje konkrétní finanční postihy v případě neplnění legislativních povinností.

 

 

 

 

  KONTAKT:  

							
Zlatnická 5
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 322 133
Telefon: +420 224 811 439
Fax: +420 224 818 712
E-mail: system@1real.cz
URL: www.1real.cz/system
ICQ: 61746020  ICQ status
Zaujala vás některá z našich služeb?
Máte nějaký dotaz?

Využijte našeho formuláře a kontaktujte nás. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat .

 

© copyright 2006 | divize SYSTEM - 1. REAL PRAHA s.r.o. | všechna práva vyhrazena