SYSTEM - 1. REAL PRAHA

 
     
     
     
 
 Profil firmy ISO systémy Havárie Modelování Výzkum Odkazy
    SEZNAM SLUŽEB:  
 
 

Systém řízení životního prostředí ISO 14 001:2004

 

Proces zavádění systému řízení životního prostředí (EMS – environmental management system) probíhá ve smyslu normy ISO 14001:2004. Princip zavádění EMS je založen na identifikaci a řízení tzv. environmentálních aspektů – významných dopadů na životní prostředí spojené s činností podniku. Systém řízení pomocí jednotlivých svých částí pak přímo či nepřímo ovlivňuje činnosti podniku a jeho vliv na životní prostředí. Zavádění systému řízení probíhá podle předem stanoveného harmonogramu. Princip zavádění celého systému vychází z tzv. Demingova cyklu neustálého zlepšování. Identifikace významných environmentálních aspektů spojené s činností podniku se provádí podle metody EAI (Environmental Aspects Identification).


Máte nějaký dotaz?

Využijte našeho formuláře a kontaktujte nás. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat.

 

Hlavní výhody zavedeného systému řízení životního prostředí:

● zlepšení image společnosti
● snížení dopadů provozu na ŽP
● zvýšení provozní výkonnosti
● identifikace možných úspor energií
● racionalizace administrativní činnosti
● napomáhá k rozvoji společnosti
● legislativní shoda společnosti
● možnost účastnit se výběrových řízení  státních a veřejných zakázek, kde je kritériem zavedený systém řízení ŽP

 

 
 

 

 

 


  KONTAKT:  

							
Zlatnická 5
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 322 133
Telefon: +420 224 811 439
Fax: +420 224 818 712
E-mail: system@1real.cz
URL: www.1real.cz/system
ICQ: 61746020  ICQ status
© copyright 2006 | divize SYSTEM - 1. REAL PRAHA s.r.o. | všechna práva vyhrazena